segunda-feira, 10 de agosto de 2015

Era assim:

foto: ilona shevchishina
 
 

era assim:
                 
                  queres?
                  queres algo?
                  queres desejar?
                  desejas querer?
                  desejas-me?
                  desejas querer-me?
                  queres desejar-me?
                  queres querer-me?
                  queres que te deseje?
                  desejas que te queira?
                  queres que te queira?

                                      quanto me queres?
                                      quanto me desejas?


                   ah quanto te quero
                         quando te quero
                         quando me queres...[Ana Hatherly], in "Um calculador de improbabilidades",2001